FysioMove heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars!

VERZEKERING

VERZEKERINGEN: 

 

In 2021 hebben we weer met alle verzekeringen  een contract afgesloten, alleen met  CZ en de daaronder vallende partijen (OHRA, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden) hebben we geen contract.

Het basispakket vergoedt in een aantal gevallen fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut). Voor de niet chronische behandelingen wordt fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed*.
Wanneer u niet aanvullend bent verzekerd of  al uw behandelingen zijn verbruikt, kunt u een nota verwachten.*Indien u verzekerd bent bij CZ  (en de daaronder vallende partijen OHRA, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden) wordt bij een natura polis (CZ, CZ-direct en Just) een deel vergoed. Bij een restitutie polis (OHRA, Delta Llyod en Nationale Nederlanden) wordt het marktconforme tarief vergoed.

Wat is een Aanvullende verzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die u kunt afsluiten bovenop de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alles.

Wat is een Basisverzekering?
De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering en dekt de kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg. Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Bijvoorbeeld tandarts, therapieën, brillen, alternatieve geneeswijze en zelfzorggeneesmiddelen. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en risico’s in de toekomst kunt u al dan niet een passende aanvullende verzekering afsluiten.

Behandeling klachten van Chronische Lijst
Bij aandoeningen van de chronische lijst, zullen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Wanneer u niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dient u de behandelingen tot aan 20 behandelingen zelf te betalen. Dit geldt per aandoening (van de lijst) en ongeacht het moment waarop de behandelingen zijn gestart. Het gaat om de eerste 20 behandelingen. Na die eerste 20 behandelingen worden alle behandelingen, voor de voor die aandoening geldende termijn, verder uit de basisverzekering vergoed. Bij een aantal aandoeningen, bijvoorbeeld vervanging van een knie, geldt een termijn waarbinnen de behandelingen uit de basisverzekering wordt vergoed. Deze termijn begint bij de eerste behandeling. Let op: elk jaar dient u eerst uw (verplicht + eventueel vrijwillig) eigen risico te betalen. Dit geldt voor alle kosten van zorgverleners, behalve de huisarts, de wijkverpleegkundige en de verloskundige. In de praktijk zijn dit vaak de kosten van fysiotherapeut en/of apotheker.

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere voorwaarden. Voor uw kind worden de eerste 18 behandelingen altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna kan er nog vergoeding plaatsvinden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders.

LogoSNN.png
Dietist op maat logo_edited.jpg

Volg ons op facebook

  • Facebook Social Icon